flaga Stoczek

Na sesji o skargach

2 lipca 2016 Marcin Staniszewski 2

W piątek o godzinie 10.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta. Oto porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Wnioski do porządku obrad. Przyjęcie […]