Podsumowanie pierwszego półrocza

Sesja Rady Miasta

W najbliższy poniedziałek o godzinie 14.00 odbędzie się sesja Rady Miasta.Planowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wnioski do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały Nr XIX/100/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Stoczek Łukowski.
 4. Podjęcie uchwały Nr XIX/101/2016 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały Nr XIX/102/2016 w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
 6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 7. Informacje jednostek organizacyjnych Miasta o dochodach i wydatkach za I półrocze 2016 roku.
 8. Kultura i sport w mieście Stoczek Łukowski.
 9. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 10. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 11. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Najnowsze komentarze

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o