Na sesji o skargach

flaga Stoczek

W piątek o godzinie 10.00 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta.

Oto porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały Nr XVII/84/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim.
 7. Podjęcie uchwały Nr XVII/85/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały Nr XVII/86/2016 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski”.
 9. Podjęcie uchwały Nr XVII/87/2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały Nr XVII/88/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Nr XVII/89/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały Nr XVII/90/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
 13. Podjęcie uchwały Nr XVII/91/2016 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Stoczek Łukowski dotyczące zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stoczku Łukowskim.
 14. Podjęcie uchwały Nr XVII/92/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Stoczek Łukowski.
 15. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 16. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 17. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Najnowsze komentarze

2
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Jola
Gość
Jola

Może coś o tych skargach ?
A może to temat tabu ?

Adam
Gość
Adam

Widocznie temat Pana Kierownika i jego harców jest tematem. Ciekawe jakie Grzyb ma na Burmistrza i cała Radę kwity. Pewnie byśmy się dowiedzieli ciekawych rzeczy o wybrańcach narodu:D