Dwa miesiące odpoczynku, ale już jutro kolejna sesja Rady Miasta. Szykują się ważne uchwały.

Sesja Rady Miasta

29 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim odbędzie się XXI sesja Rady Miasta. Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały Nr XXI/105/2016 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXI/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXI/107/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXI/108/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXI/109/2016 w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXI/110/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łukowski.
 11. Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Informacja z realizacji inwestycji w mieście.
 14. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 15. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 16. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Najnowsze komentarze

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o