XXVI SESJA RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

Ireneusz Szczepanik

W przyszłą środę o godzinie 13.00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta. Oto porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności                 w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXVI/139/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXVI/140/2017 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXVI/141/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2016 roku.
 10. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście Stoczek Łukowski.
 11. Informacja dotycząca bezrobocia w mieście.
 12. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 13. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 14. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o