Porozmawiają o miejskich inwestycjach

Już w najbliższy czwartek w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim odbędzie się XIII sesja Rady Miasta.

Jednym z punktów obrad, jest informacja o inwestycjach w mieście. W tym miejscu warto zaznaczyć, że rozmach w jakim w ostatnio inwestowano w drogi miejskie, trudno porównać do podobnego w latach minionych.

Jednak nie wszystko przebiegało tak, jakby władze miejskie sobie życzyły i wymarzyły. Wszystko to przez niedociągnięcia i poprawki ze strony wykonawców…

Oto proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały Nr XIII/73/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały Nr XIII/74/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały Nr XIII/75/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały Nr XIII/76/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały Nr XIII/77/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
10. Informacja z realizacji inwestycji w mieście.
11. Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
13. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
14. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

4
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Borys
Gość
Borys

Proszę sprawdzić na nowo wyasfaltowanych ulicach jak studzienki podskakują jak kierowcy najadą na nie kołami

Dyskutant
Gość
Dyskutant

Nie chcę być złośliwy, ale jestem. Będzie co poprawiać. To jak spuszczanie wody ze Świdra i ponowne napuszczanie.

Dyskutant
Gość
Dyskutant

Jest super, ale jako mieszkaniec oczekiwałbym relacji z dotychczasowych prac na rzecz poprawy warunków bytowych w mieście, w tym na ochronę zdrowia.

zdzicho
Gość
zdzicho

dobrzee napisane- takiego rozmachu nie było……….. faktycznie inwestycje poszły na dobre drogi zostawiając wiele ulic w gorszym stanie. No i autor zapomniał o wziętym kredycie w wysokości 30% wspomnianych inwestycji.