VII Sesja Rady Miasta w piątek

W dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim odbędzie się VII Sesja Rady Miasta

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V i VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały Nr VII/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały Nr VII/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu.
 7. Podjęcie uchwały Nr VII/42/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski.
 8. Podjęcie uchwały Nr VII/43/2019 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
 9. Podjęcie uchwały Nr VII/44/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
 10. Podjęcie uchwały Nr VII/45/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały Nr VII/46/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok.
 13. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście Stoczek Łukowski.
 14. Informacja dotycząca bezrobocia w mieście.
 15. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 16. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 17. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o