Czas pożegnań…

W tygodniu poprzedzającym wybory samorządowe, zarówno Rada Gminy jak i Rada Miasta będą powoli żegnać się. W mieście radni spotkają się po raz 36 w tej kadencji, a radni gminni po raz 50. Wynika z tego, że Ci z gminy byli bardziej pracowici bo 14 razy więcej fatygowali się na obrady…

Oto proponowany porządek obrad:

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP dla radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/196/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/197/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/198/2018 w sprawie zmiany Statutu Miasta Stoczek Łukowski.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/199/2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 12. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.
 13. Informacje jednostek organizacyjnych Miasta o dochodach i wydatkach za I półrocze 2018 roku.
 14. Kultura i sport w mieście Stoczek Łukowski.
 15. Informacja z realizacji inwestycji w mieście.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 17. Informacja Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej dotycząca użyczenia pomieszczeń w budynkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej na potrzeby Warsztatu.
 18. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 19. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 20. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Piskorz

thumbnail of zawiadomienie-L

 

3
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Maciej
Gość
Maciej

Rozstanie z urzędem to powinna zaliczyć Pani z sekretariatu. Chamska i robi łaskę ze wszystkiego.

Krzysztof
Gość
Krzysztof

Człowieku, nigdy nie powinieneś być chlebodawcą. Nie znasz się na ludziach! Pani z sekretariatu to wspaniała kobieta. Pracowita i kompetentna.

Zbyszek
Gość
Zbyszek

Może i. Pracowita ale to co. Jej wychodzi najlepiej to dacie się i pretensje.