AKCJA WSPIERAJ SENIORA W NASZEJ GMINIE!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim informuję, że od października 2021r. do końca grudnia 2021r przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Wspieraj Seniora. Osoby w wieku powyżej 70 roku życia, osoby niepełnosprawne które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii mogą otrzymać pomoc Ośrodka.

Wystarczy zadzwonić do GOPS Stoczek Łukowski 0-25 7970177 i tam pracownik ośrodka ustali z Seniorem usługę wsparcia. Usługa ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Koszty zakupów pokrywa Senior. Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o