XXXIV Sesja Rady Miasta

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 29 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Analiza projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek Łukowski.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/184/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/185/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/186/2018 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/187/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/188/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Stoczek Łukowski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/189/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Stoczek Łukowski.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/190/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/191/2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.
 15. Informacja dotycząca ochrony zdrowia w mieście Stoczek Łukowski.
 16. Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 17. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 18. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 19. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Piskorz

2
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
SAK
Gość
SAK

Mieszkańcy Stoczka!!- zachęcam do czytania protokołów z obrad sesji. Tu dopiero możecie wyrobić sobie opinie o osobach, radnych itp., bo tu są w miarę (choc i tak okrojone) stanowiska w wielu sprawach. Tu można zobaczyć kto i co jest warte poparcia itp. Wybory za pasem , a więc warto zobaczyć na kogo mozna liczyć, kto ma jakie zdanie na różne tematy itp. Zachęcam do lektury.

SAK
Gość
SAK

Ponownie ważne sesje w godzinach uniemożliwiających uczęstnictwo mieszkańcom, zadawania pytań, wysłuchania bezpośrednich wypowiedzi radnych. Tak działa informacja dla mieszkańców. Znów przekaz będzie podobny do poprzednich- niezrozumiałe wypowiedzi, cżastkowe, wyrywkowe itp. przez media. Dalej – znów po paru miesiącach opublikuje sie dokładny protokół z sesji i wypowiedzi. I nie dziwię się, ze w Stoczku jest tak jak z przed 20-3o lat. Ciemnogórd i nic więcej na którym żreują osoby mające poparcie wśród 10 wyborców (tyle wystarczyło aby zostać radnym). Śmiech i nic więcej. Stoczkowiacy obudźcie się!!!!!!!!!!! Pogońcie obecnie zasiadających radnych z Merem na czele, bo sa odpowiedzialni za staczanie się Stoczka… Czytaj więcej »