XXV Sesja Rady ( zapis na żywo)

sesja

 15.43 Przewodniczący zakończył obrady

(relacje należy czytać od dołu strony)

*Sekretarz Hanna Celej wyjaśnia, że trwają konsultacje i propozycje przedsięwzięć. Z terminarza  wynika, że do 27 kwietnia dokument trzeba ustalić. Rada będzie ten dokument uchwalać, więc najlepiej swoje uwagi zgłaszać do końca konsultacji czyli do 7 kwietnia. Dlatego zapraszam Państwa do współpracy, proszę o zgłaszanie propozycji, żeby nie przedłużać procedury.

*Radny Sentkiewicz dopytuje, czy o konkretnych inwestycjach związanych z rewitalizacji będą dyskutowane na forum Rady Miasta.

*Artur Piskorz prosi o udział w pracach komisji rewitalizacyjnej, bowiem są konsultacje i mało osób bierze w niej udział. Potem może się powtórzyć sytuacja, i zarzut o braku konsultacji.

*Krzysztof Szczepańczyk w trosce o Park Miejski dopytuje o drzewa spróchniałe i zjedzone przez „inne diabelstwo”, stwierdził, że jest ponad 100 drzew do wycinku i dwa lata się z tym nic nie robi. Burmistrz stwierdził, że nie jest to precyzyjna informacja, a sam ma kłopoty z powodu zwolnienia lekarskiego pracownika technicznego i nie ma jak tego zrobić, ale wiosną jeszcze powinno to być zrobione.

*na pytanie z poczatku sesji odpowiedział Burmistrz odnośnie dokończenia ulicy Polnej stwierdził, że dokumentacja zostanie sporządzona, a może nawet uda się coś zrobić.

*Pani Żebrowska przewodnicząca komisji oświatowej zgłosiła tradycyjny wniosek o ukwiecenie skweru, budżetowa ustami Radnego Krzysztofa Rosy wnioskowała o uregulowanie ruchu drogowego na ulicy Stodolnej

*Pisma wpływające do miasta były dwa, jedno od Pana Litwiniuka przewodniczącego Sejmiku w obronie samorządności, drugie o jakości drogi krajowej

*Artur Piskorz dopytał a pełniąca obowiązek kierownika MZGK  odpowiedziała, że są problemy, jeśli chodzi o segregację śmieci i pracownicy firmy Ekolider skarżą się na to. Pracownicy pomimo wszystko odbierają odpady, ale nie zawsze.

*Za oknem pada deszcz, porywisty wiatr a sprawozdanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zostało przyjete

*Radni zgodzili się na sprzedaż działek, kto by chciał kupić wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie UM

*Rada przyjęła uchwałę o wycince jednego świerku pomnika przyrody. Drzewo złamało się w wyniku warunków atmosferycznych.

*Burmistrz po konsultacji powiedział że długość ulicy w kierunku cmentarza będzie miała długość 220 metrów.

*Marcin Sentkiewicz powiedział, że zadał pytanie czy nas na to stać, a nie o to czy ta inwestycja jest potrzebna. Mamy wirtualne pieniądze, polegające na sprzedaży działek których nikt nie chce kupić, i tak dzieje się rok w rok.

*Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o budowę drogi od ulicy Wilcza Wola w kierunku cmentarza, polega na zbudowaniu jej około 200 metrów, a informacja zawarta w materiałach jest nieprecyzyjna.

*Radny Kozieł powiedział, że na budowę ulicy w kierunku cmentarza zebrano już ponad 200 podpisów, i jeśli trzeba to bedzie ich więcej. Radny Szczepańczyk, powiedział, że ludzie nas wyśmieją, bo robienie 20 metrów drogi niepoważne… 

*Radny Sentkiewicz zwraca uwagę, że skoro nie ma pieniędzy na inwestycje, to może warto dokończyć rozpoczęte. Przewodniczący Artur Piskorz dopytwał „które to inwestycje są niedokończone”, na co radny Sentkiewicz szybko zaspokoił ciekawość przewodniczącego wskazując na ulice: Kolejową, Świętochowskiego czy choćby oświetlenia poszczególnych ulic.

W dyskusję włączył się Burmistrz stwierdził, że woli chodzi po ciemnych chodniku niże po jasnym błocie, wskazując na dobre swoje chęci, ale brak środków.

*Bardzo się ciesze, że radny zwrócił na to uwagę, bo rok 2017, 2018 nie będzie obfitował w inwestycje, mówi skarbnik. Wrócił również problem przekazania 5 tys zł przekazanych przez Wójta Marka Czuba dla OSP na 100 lecie. Skarbnik wyjaśniła, że Prezes OSP nie przedstawiła faktur, więc te środki zostały włączone do wydatków na OSP.

*Przeciąganie sztuczne wskaźników poprawi się dopiero 2020, ale najgorszy jest 2018.

*Żadna ze sprzedawanych działek nie znalazła kupca, i nie mamy z tego tytułu wpływów. Spodziewałam się, że coś drgnie ale żaden nabywca się nie trafił.

*Krzysztof Czub prosi skarbnik o wyjaśnienie prognoz na przyszły rok, i o zagrożeniach dla budżetu. Grażyna Jasińska, powiedział, że e 2018 roku mamy mniejszą możliwość obsługi długu. Nie wiem jak na to będzie się zapatrywać RIO.

*Głosowano i wszyscy radni się zgodzili na nową lokalizację siłowni zewnętrznej. 

*Większość zgodziło na teren przy szkole obok drogi dojazdowej do boiska wielofunkcyjnego.

*Wznowiono obrady

*Trwa przerwa i narada

*Tu za blisko furtki, tu wycięte chaszcze, ale tu jest wolna przestrzeń…Czas goni, bo uchwała powinna być przyjęta… 

*Jest mapa! Burmistrz przyniósł szkic.

*Trwa przerwa, radni naradzają się i szybko wymieniają się swoimi przemyśleniami. Wszystko sprowadza się do braku mapy.

*Wygląda na to, że kolejny raz inwestycja w Stoczku nie była szeroko konsultowana. Powstał bałagan. Radni mogą nie przyjąć uchwały, bo są wyraźne różnice. Czas na złożenie wniosku jest bliski i na konsultacje nie ma czasu. Pytanie otwarte, od kiedy było wiadomo o możliwości wybudowania siłowni zewnętrznej.

*Sentkiewicz: pytał o monitoring w centrum, na co Burmistrz odpowiedział, że ok 50 tysięcy.

*Pretensje do Zbigniewa Wisińskiego zgłosił Burmistrz: „Szkoda, że Pan tego wcześniej nie mówił! Jak byli trzej Panowie”

*Radny Jasiński: ja nie jestem zainteresowany sportem, ale bardzo jestem zainteresowany monitoringiem. Bardziej monitoring potrzebny w centrum miasta niż jakieś urządzenia…

*Burmistrz: ja się nie upieram przy skwerze, może to być również w miejscu fontanny przy szkole podstawowej…

*Radny Janusz Rosa: na pytanie tak od ręki trudno odpowiedzieć bo trzeba zapoznać się z planami. Z pewnością obok szkoły są wolne przestrzenie i da się gdzieś to postawić.

*Trwa dyskusja, wygląda na kostruktywną i zmiana miejsca jest jeszcze możliwa

*Artur Kaczor mówi, że jego miejsce to przy boisku wielofunkcyjnym.

*Radny Piotr Rosa pytał jaka jest powierzchnia, ale Burmistrz nie był w stanie z pamięci powiedzieć, ale w ciągu niedługiego czasu może przedstawić. Poprosił o podanie pomysłów na lokalizację. W przyszłym tygodniu kończy się czas na składanie wniosków.

*Radny Krzysztof Czub:

Skoro nie zgadzamy się z lokalizacją, to może zastanówmy się gdzie ona miała by powstać

*Radny Wiśniewski:

Komisja budżetowa odrzuca lokalizację w centrum miasta, nie chcemy kolejnego pomnika. Ostatnie wydarzenia, które obserwuję w centrum od godz 22.00 rajdy niczym w Monaco. Taka siłowania nie ma sensu

*Mówi Krzysztof Szczepańczyk:

Pan powiedział, że nie możemy budować przy szkole ze względu na wygasające plany. Zdaje się, że te plany za dwa lata się kończą…Pani Markiewicz może za chwilę nie przedłużyć umowy wynajmu boiska LKS Dwernicki. Jest możliwość zrobienia porządnego boiska w ramach rewitalizacji.

*Radny Sentkiewicz

Pomysł jeśli chodzi o siłownie jest dobry. Taka siłownia musi być przy boisku, a nie w centrum miasta. Ludzie idący do kościoła nie muszą oglądać ćwiczących osób. To będzie kolejny plac zabaw dla dzieci. Monitoring super, ale nie siłownia w centrum. Dzieci to co innego. Młodzież ze szkoły też nie będzie mogła z tego skorzystać.

*Mówi Burmistrz

Podobne obawy były przy budowie placu zabaw. Nie przypominam sobie kwoty 100 tysięcy. Chciałem, żeby coś robić w Parku Chojniak, ale jeśli dowiaduje się, że możemy nie dostać tych 45 tysięcy więc zmieniłem lokalizację. Jesli macie Państwo inną lokalizację proszę go wskazać!

*Mówi Krzysztof Szczepańczyk:

Słyszałem, że robił Pan konsultacje, ale we wąskim gronie. Budowa siłowni w centrum nie zda egzaminu i będzie kolejnym Pana pomnikiem. Podjadą samochodem chłopcy i będą komentować ćwiczące kobiety. Wydamy pieniądze i nie będzie nikt z tego korzystał. Pani z LGD mówiła o 100 tysiącach, a tu mamy 70 tysięcy… Jestem za siłownią, ale nie na skwerku!

*Mówi Burmistrz Ireneusz Szczepanik:

Dzięki tej lokalizacji więc upieczemy dwie, trzy pieczenie, bo możemy jeszcze wymienić cztery lampy. Podobne będą one podobne do tej wymienionej ostatnio.

Planujemy 8 urządzeń, będa one różne jest rowerek, jest wyciskanie. Centrum miasta musi być objeta monitoringiem, dlatego przy okazji budowy siłowni zewnętrznej możemy go założyć.

„Wejdziemy w wykonanie siłowni zewnętrzenej, rozważano kilka lokalizacji. Jedna z nich była przy boisku wielofunkcyjnym, ale tam plany parku sportu na to nie pozwalają. Taka siłowani powinna poznać na skwerze miejskim ”

Ja nie przyjdę na skwerek ćwiczyć, da się usłyszeć na galerii.

*Marcin Sentkiewicz ponawia pytanie o siłownie, gdzie ma być budowana pyta.

*Na obiekty sportowe przewidziano w budżecie 32,500 zł, to jest wkład własny do projektu, który ma być realizowany. Całość zadania ma opiewać na około 70 tysięcy

Tu zwiększenie, tam zmniejszenie…jeśli chodzi o wydatki, ale bez rewolucji.

Za oknem piękna wiosenna pogoda..

Pytanie zadaje Radny Marcin Sentkiewicz. Nieco się pośpieszył i zadał pytanie odnośnie budowy siłowni zewnętrznej za kwotę 30.000 ze środków LGD

Kolejne punkty posiedzenia omawia Pani Grażyna Jasińska. Dotyczą one budżetu:

Podjęcie uchwały Nr XXV/133/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2017 roku. (Marcin Sentkiewicz przeciwny)

Podjęcie uchwały Nr XXV/134/2017 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Podjęcie uchwały Nr XXV/135/2017 w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Nikt nie miał pytań, więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W Starej Prawdzie pod numerem 30 jest gospodarstwo rolne gdzie zwierzęta gospodarcze mogą przebywać. Wysokość środków przeznaczonych na opiekę to 5 tysięcy.

Umowę ze schroniskiem miasto ma podpisaną ze schroniskiem w Sobolewie.

Sekretarz Hanna Celej czyta  uchwałę.

Za chwilę o bezdomnych zwierzętach, może ktoś o coś zapyta. Swoją drogą, do tematu w sposób obszerny wrócimy.

Na sali wieje nudą, radni  ziewają, przekładają kartki, jak w Rejsie 😉 Nie dzieje się nic, po prostu ciężka praca.

 

Radni przyjmują kolejne uchwały:

Podjęcie uchwały Nr XXV/131/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski.

Podjęcie uchwały Nr XXV/132/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Podjęcie uchwały Nr XXV/133/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2017 roku.

Szybko idzie i sprawnie.

Nie było również pytań i dyskusji przy kolejnej uchwale:

Podjęcie uchwały Nr XXV/130/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stoczek Łukowski.

Kolejna uchwała przyjęta:

Podjęcie uchwały Nr XXV/129/2017 w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2022.

Na sesji jest również obecny Daniel Chudek.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie:

Podjęcie uchwały Nr XXV/128/2017 w sprawie uchwalenia Programu wspierania rodziny w Mieście Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2019.

W zapytaniach swój głos zabrała Radna Ewa Mokicka, pytając Burmistrza o dokumentację ulicy Polnej.

Policjanci odczepili baner i wyszli z sesji.

Komendant Skwarek rewanżuje się również podziękowaniami, za pieniądze dołożone do zakupu nowego samochodu.

Na tym informacja się zakończyła… Burmistrz i Przewodniczący dziękują za informację, i życzą wszystkiego najlepszego.

Jest specjalny konkurs prowadzony przez Wspólnotę Łukowską na najpopularniejszego dzielnicowego, udział w nim bierze nasz dzielnicowy Michał Sulej, gorąco polecamy głosowanie na niego.

Inną aplikacją jest „Moja Komenda” wystarczy pobrać ze sklepu Play aplikację, wybrać stoczkowską komendę i za pomocą jej, łączyć się bezpośrednio z dzielnicowym.

Jest dużo dowcipnisiów, była sytuacja kiedy ktoś wskazał duży dom tweierdząc że jest tam bezdomność . Dostaliśmy również zgłoszenie, że w czasie finału WOŚP, pod kościołem występuje żebractwo.

Głos zabrał Komendant Komisariatu w Stoczku Łukowskim. Opowiada o tym, że istnieje mapa zagrożeń. „Mamy pięć dni na sprawdzenie zgłoszenia mówi”.

Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad w związku z obecnością 14 radnych. Na sali nie ma Karoliny Waleckiej.

Rozpoczęła się XXV sesja Rady Miasta.

1
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Anonimowo
Gość
Anonimowo

Dzielnicowy Stoczka Łukowskiego to Michał Sulej