XXV sesja Rady Miasta już jutro

flaga Stoczek

Już jutro o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XXV sesja Rady Miasta.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Stoczek Łukowski za 2016 rok (Policja, OSP).
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXV/128/2017 w sprawie uchwalenia Programu wspierania rodziny w Mieście Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2019.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXV/129/2017 w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXV/130/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stoczek Łukowski.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXV/131/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXV/132/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXV/133/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXV/134/2017 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXV/135/2017 w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały Nr XXV/136/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity uznanego za pomnik przyrody.
 16. Podjęcie uchwały Nr XXV/137/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały Nr XXV/138/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 18. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim za 2016 rok.
 19. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych miasta za 2016 rok.
 20. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 21. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 22. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o