Wójt odracza płatności

wójt marek czub

Informuję, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19, Wójt Gminy Stoczek Łukowski wprowadza możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych wynikających z umów zawartych pomiędzy podmiotami lub osobami fizycznymi a Gminą Stoczek Łukowski na najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości.

W związku z powyższym, podmioty oraz osoby fizyczne, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu stanu epidemii COVID-19, mogą występować do Wójta Gminy Stoczek Łukowski z wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności należności wynikających z zawartych umów.

Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać poprzez:

  • Skrzynkę podawczą: skrytka ePUAP – /Gmina_Stoczek/skrytkaESP
  • e-mail: gmina@stoczeklukowski.pl
  • Punkt składania pism i dokumentów znajdujący się na piętrze I.

Powyższa informacja odzwierciedla stan na dzień 07.04.2020r, i w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej może ulec zmianie.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o