To już 100 lat Szkoły Podstawowej w Kisielsku

stulecie szkoły

W dniu 14 października 2018r. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku obchodziła jubileusz stulecia.

Uroczystość  objął honorowym patronatem  Wójt Gminy Stoczek Łukowski pan Marek Czub.

Uroczyste obchody stulecia istnienia szkoły rozpoczęła o godz. 14.00  Msza Święta, którą celebrowali  proboszcz parafii  pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P ksiądz kanonik  Stanisław Bieńko i były proboszcz parafii  ksiądz prałat Józef Huszaluk.

Po mszy świętej Wójt Gminy Stoczek Łukowski pan Marek Czub w asyście księży, przewodniczącego Rady Gminy, nauczycieli, rodziców i uczniów odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz stulecia, pod którą uroczyście złożone zostały kwiaty.

Dyrektor szkoły Pani Barbara Urszula Sałasińska powitała  wszystkich przybyłych  gości ,wśród których znaleźli się:przedstawiciel Kuratorium w Lublinie pani Barbara Piszcz, Starosta Łukowski pan Janusz Kozioł, Sekretarz Gminy Stoczek Łukowski, pan Tomasz Kruk, Inspektor ds.  Oświaty i Kultury, pani  Katarzyna Sałasińska ,  radni gminy Stoczek Łukowski Pan Andrzej Rosa i pan Tadeusz Kruk wraz z  Przewodniczącym  Rady Gminy Stoczek Łukowski, panem Witoldem Dadaczem, sołtysi sołectw:  Wola Kisielska, Kisielsk, Mizary, Januszówka, Celej, Kapice i Borki.

Dyrektor powitała również dyrektorów szkół i kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Stoczek Łukowski.

Szczególnie gorąco powitani zostali emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców,  absolwenci , nauczyciele, rodzice, uczniowie, byli  i obecni  pracownicy szkoły,  przyjaciele szkoły oraz darczyńcy.

W treści przemówienia dyrektor przedstawiła zarys historii szkoły i jej dorobku wskazując, iż  szkoła w Kisielsku nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć tych, którzy tworzyli historię szkoły,
a których nie ma już wśród nas.

Dyrektor szkoły złożyła serdeczne podziękowania  Wójtowi  Gminy Stoczek Łukowski Panu Markowi Czubowi za wspieranie funkcjonowania wszystkich szkół w Gminie Stoczek Łukowski, dbałość o warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli oraz życzliwość i zrozumienie.Wyrazy uznania na ręce rodziny skierowała w stronę nieżyjącego  Dyrektora Pana  Mariana Śnieżka . Słowa uznania skierowała  także do Radnych Gminy Stoczek Łukowski,  wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły , absolwentów, rodziców i uczniów. Nie zabrakło oczywiście kwiatów i pamiątkowych  podziękowań.

Uroczystą część obchodów uświetnił występ artystyczny uczniów. Szkolni artyści zabrali widzów
w sentymentalną podróż, łącząc jednak czar wspomnień ze scenkami ze współczesnego szkolnego życia.
Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami.

Następnie głos zajęli goście. Pani Barbara Piszcz wręczyła   List Gratulacyjny  Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk dla dyrektora szkoły Barbary Urszuli Sałasińskiej oraz całej Społeczności Szkolnej.  Wójt Gminy Stoczek Łukowski Marek Czub wraz z życzeniami pogratulował pięknego jubileuszu stulecia.  Pan Starosta Łukowski Janusz Kozioł wręczył na ręce dyrektora okolicznościowy grawer upamiętniający jubileusz stulecia.

Na koniec części oficjalnej nie zabrakło też słodkiego akcentu, jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. W ten symboliczny sposób  mogliśmy podziękować wszystkim sympatykom szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem pracowali na jej kolejne sukcesy.

Dalszej części spotkania towarzyszyły wspomnienia pracowników, absolwentów na terenie szkoły, w trakcie zwiedzania sal , gdzie można było zobaczyć prezentacje wytworów i osiągnięć uczniów, wystawę kronik szkolnych, zdjęć i pamiątek oraz ekspozycje pasji nauczycieli.

Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do wspólnych spotkań, integracji społeczności lokalnej : absolwentów, byłych i obecnych pracowników, uczniów oraz ich rodziców.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Agata Ożarek

źródło: stoczeklukowski.pl

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o