Sukces w Piotrowicach

piotrowice

Uczniowie ze Starych Kobiałek i Starej Róży uczestniczyli w Wojewódzkiej Olimpiadzie  Krajoznawczo- Turystycznej  w Piotrowicach k. Lublina. W zakres olimpiady wchodziła wiedza o Austrii, Tatrach, Podhalu, Unii Europejskiej , udzielanie pierwszej pomocy, znaki topograficzne i wyznaczanie azymutu.

Po zsumowaniu punktów I miejsce zajęli uczniowie z Ryk, przed  Starymi Kobiałkami i Starą Różą. 

Opiekunami zespołu z Kobiałek była Anna Maksymowicz i Wiesława Drabarz, natomiast ze Starej Róży Agnieszka i Wiesław Gajowniczekowie.

Uczniowie w/w szkół wywalczyli miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Zakopanem 8-11.XI.2018. Życzymy sukcesów!