Sesja Rady Miasta NA ŻYWO!!

na żywo

Zapis relacji na żywo z sesji Rady Miasta. Najlepiej czytać od końca zapisu.

Sesja zakończyła się.

Głos zabrała Pani Katarzyna Markiewicz, która mówi, że będzie występowała w imieniu Koła Armii Krajowej i żeby to nikogo nie dziwiło. Poprosiła o to, żeby spróbować zebrać jeszcze materiały dotyczące Armii Krajowej.

„Jak grochem o ścianę” mówi Radny Krzysztof Szczepańczyk, na temat jego wniosków na temat progów zwalniających na ulicy Świętochowskiego.

Wolne wnioski.

Jeśli chodzi o ulicę Kolejową, to Miasto wystąpiło do PKP o zgodę na pracę na tej ulicy i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Forma tej zgody nie upoważnia nas do działań.

W mieście mamy około 3 km sieci wodociągowej wykonanej z azbestu…

Takowe miała tylko Komisja Oświatowa.

Teraz wnioski komisji stałych.

Jedno z pism to prośba powiatu chojnickiego, o pomoc po nawałnicach. Radni zdecydowali jednogłośnie, że udzielą pomocy, w wymiarze takim na jaki nas stać.

Informacja dotycząca pism wpływających do Przewodniczącego Rady Miasta.

Informacja dotycząca przygotowania szkoły przyjęta.

Zmiany w budżecie zostały przyjęte przy trzech głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym.

Radny Sentkiewicz dopytuje o remont kolektora pod ulicą Piłsudskiego, wskazując, że kosztorys jest za niski. Burmistrz odpowiedział, że wykonawca kosztorysu twierdzi, że kwota 300 tysięcy jest wystarczająca. Odbędzie się czwarty przetarg, mamy swój plan. 700 tysięcy to zdecydowanie za dużo…

„Dopisać to wszystko można, tylko co z tego będzie” powiedział Burmistrz odpowiedział na pytanie Radnego Szczepańczyka dotyczące dopisania do projektu rewitalizacji ulic wymagających jak najszybciej naprawy.

Wcześniej Burmistrz argumentował, że Stodolna w kierunku cmentarza jest robiona na wniosek mieszkańców, którzy zbierali nawet podpisy. W przerwie znalazło się pismo od mieszkańców również na budowę budowy Szkolnej i Stodolnej przy Topazie.

Radni wracają na swoje miejsca, za chwilę sesja zostanie wznowiona.

W oczekiwaniu na powrót obrad krótka sonda:

Który odcinek powinien zostać wybudowany jako pierwszy?
  • Dodaj swoją odpowiedź

 

Pięć minut przerwy na ostudzenie emocji…

Teraz już pachnie kłótnią, Radny Rosa grzmi, że budujemy pojedynczym osobom drogę, dojazdy do działek, a korzystającym masowo mieszkańcom budowy takiej drogi się odmawia.

Burmistrz mówi, że pisał pismo do Pana Paczóskiego właściciela Toapazu, który odmówił dołożenia pieniędzy do budowy.

W tym przypadku wydaje się, że rację ma Radny Sentkiewiczi i Rosa, który wskazuje, że nie można wstrzymać budowy drogi z powodu budowy jednego z mieszkańców. Przecież pod Topaz tez podjeżdżają samochody ciężarowe…


„Tam Pan Miszta jeszcze buduje, więc będzie rozjeżdżał drogę…” odpowiedział Burmistrz

„Co najmniej dziwne wydaje się tak postawienie parytetów, bo to jest rzecz skandaliczna że my robimy najpierw odcinek wykorzystywany tylko raz w roku, a przy Topazie zostawiamy…”

Wyraźnie zdziwiony Radny Janusz Rosa dopytuje, dlaczego nie jest robiony najpierw odcinek przy Topazie…

Marcin Sentkiewicz pyta o budowę drogi Stodolnej, czy starczy środków. Burmistrz odpowiada, że starczy pieniędzy na opracowanie dokumentacji i drugiego etapu, czyli od ul Wilczej Woli do cmentarza.

Teraz Skarbnik Grażyna Jasińska czyta i tłumaczy zmiany w budżecie, wspomina o dotacji w wysokości 50 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ulicy Stodolnej.

Sprawie poświęcimy więcej uwagi w oddzielnym wpisie.

Ale, tak jak mówił wcześniej Burmistrz Ireneusz Szczepanik, to głosowanie i tak nic nie zmienia i ceny za wodę i ścieki pozostają bez zmian.

Takiego głosowania to już dawno nie było… Coś poszło nie tak.

Głosowanie: dwie osoby za , trzy przeciw,  9 wstrzymujących się , zatem kalkulacja nie została przyjęta…

Janusz Rosa dopytuje jak się zapatrywać na listę budów, zamieszczonych w kalkulacji.

„Ale my tego nie widzimy  w kalkulacjach” odpowiada Krzysztof Czub

„Zysk na koniec zakład miał” mówi Elżbieta Bombiak

Radny Krzysztof Czub wytyka nieścisłości w opracowaniu kalkulacji cen. „O ile ja jestem laikiem, i nie potrafię odczytywać tabel, to po odejściu Kierownika macie Państwo (MZGK) czysty zysk, a to nie jest odzwierciedlone w opracowaniu”

Czyli jeśli tę wypowiedź tak prościej przetłumaczyć, to byłoby coś mniej więcej tak: „głosujcie jak chcecie i tak będzie jak będzie”

Burmistrz: „za sporządzenie kalkulacji jest odpowiedzialny MZGK, według mnie sporządzona właściwie. Od Państwa zależy czy zostaną przyjęte czynie, jednak jeśli nie to i tak z mocy ustawy wchodzą one w życie”

Teraz Burmistrz mówi, że „pieniądze nie leżą na kupce”… pewnie że tak 😉

Ajajaj! Strasznie ożywiona dyskusja się nawiązała…

Sytuację ratuje Burmistrz, który również tłumaczy…

Radny Zbigniew Wiśniewski wskazuje, że woda powinna być tańsza bo mniejsze wynagrodzenia, wynikająca choćby z odejścia Pana Grzempczyńskiego. Księgowa MZGK, która też jest na sesji wskazuje na inne rubryki…

Takie przeciąganie liny pomiędzy Radnym Wiśniewskim a Panią Bombiak, z tej dyskusji jednak nic nie wynika.

Pełniąca obowiązki dyrektora Pani Elżbieta Bombiak wskazuje, że wynika to z kosztów dwóch odpraw i nagród.

Komicja gospodarczo budżetowa ma wątpliwości co do wyjaśnień pełniącej obowiązki Dyrektora MZGK. Radny Wiśniewski wskazuje, że nie zmieniły się koszty utrzymania zakładu. Chodzi o to, że zmniejszyły się koszty wynagrodzenia pracowników.

Kolejna uchwała dotyczy wysokości opłat za wodę i ścieki. Stawki na kolejny rok nie ulegnie zmianie. Tak przynajmniej przewiduje uchwała.

Na obrady przybył spóźniony Przewodniczący Artur Piskorz.

Radny Janusz Rosa prosi o zamieszczenie informacji, że wszystkie koszty po stronie mieszkańców związane ze zmianą nazw ulic będą poniesione przez Skarb Państwa. Taka informacja powinna uspokoić mieszkańców, stwierdził Janusz Rosa. Sekretarz Hanna Celej dopowiada, że z mocy ustawy zmiana nazw ulicy nie obliguje do zmiany dokumentów.

Na razie na sesji jest bardzo spokojnie, wszyscy się zgadzają ze sobą. Na obradach oprócz wspomnianego Przewodniczącego Artura Piskorza nie ma Radnej Karoliny Waleckiej.

Chodzi o ulice Wyzwolenia i Partyzantów, nazwy się nie zmieniają tylko uzasadnienie.

Kolejne dwie uchwały dotyczą zmian kosmetyczne, więc tutaj żadnych wątpliwości być nie może i uchwały zostaną przyjęte.

Tu głos zabrała Pani Katarzyna Markiewicz, która w imieniu Koła Związku Armii Krajowej, podziękowała za taki a nie inny wybór nazwy ulicy. Wszyscy jednogłośnie.

Kolejna uchwała dotyczy zmiany ulicy Hempla na Armii Krajowej.

W tym punkcie nie było sporów, i Radni przyjęli uchwałę bez dyskusji i jednogłośnie.

Chodzi o zamianę ulicy II Armii Wojska Polskiego na Wojska Polskiego.

Kolejny punkt dotyczy zmiany nazwy ulicy. Projekt czyta sekretarz Hanna Celej.

Więcej pytań do Burmistrza nie było.

Marcin Sentkiewicz pyta o możliwość dokończenia budowy ulicy Kolejowej. Chodzi o kawałek ulicy pokryty brukiem.

W interpelacjach Radny Janusz Rosa pyta o długość instalacji wodnej wykonanej z azbestu, to jedno pytanie, drugie dotyczy wpisu dość kontrowersyjnego dotyczącego zamówień na wykonanie instalacji kanalizacyjnych. Trzecie pytanie dotyczy czy w mieście funkcjonuje Karta Dużej Rodziny.

Porządek obrad został niezmieniony, a protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.

Na sesję przybył również Daniel Chudek.

Obrady oczywiście można komentować na żywo… Jeśli ktoś chciałby się podzielić uwagami zapraszamy do pisania.

Przewodniczący się spóźni, sesję otwiera zastępczyni Aneta Senterkiewicz, która mówi, że w obradach uczestniczy 13 radnych.

Jest już Pani skarbnik Pani Grażyna Jasińska, ale nie ma jeszcze Przewodniczącego Artura  Piskorza więc jeszcze sesja się nie rozpoczęła.

Wydaje się, że wizyta Pani Katarzyny ma związek z nowymi nazwami ulic.

Na obradach pojawiła się również Pani Katarzyna Markiewicz.

Sala narad Urzędu Miasta powoli się zapełnia. Przewodniczącego jeszcze nie ma, ale sesja za chwile sie rozpocznie.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o