Radni ocenią prace wójta

Marek Czub

Już jutro w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja absolutoryjna. Radni w głosowaniu ocenią realizację ubiegłorocznego budżetu gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz ze
sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego:
 złożenie sprawozdania przez Wójta Gminy,
 zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
 złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
 zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 Dyskusja
5. Podjęcie uchwały Nr XXXI/220/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoczek Łukowski z wykonania
budżetu gminy za 2016 r.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXI/221/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z
tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXI 222/17w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXI/223/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2017 r.
9. Podjęcie uchwały Nr XXXI/224/17 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 13 czerwca
2017 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXI/225/17 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 13 czerwca 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego .
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski.
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.
Posiedzenia Komisji Rady Gminy:
Komisja Oświatowo – Budżetowa – 12.06.2017 r. (poniedziałek) o godz.8.00
Komisja Rewizyjna – 12.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
Komisja Gospodarczo – Porządkowa – 12.06. 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

2
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Radeczek
Gość
Radeczek

Śmiech będą oceniać?

Dużo Wiedzący
Gość
Dużo Wiedzący

Przecież Radni w Gminie to tylko „MARIONETKI” w rękach Wójta. Co te chłopaczyny mogą oceniać. Śmiech !!!