Przedszkole bez opłat?

dzieci przedszkole

Już we wtorek o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Stoczek Łukowski odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy. Jednym z punktów porządku obrad, jest uchwała o całkowitym zwolnieniu opłat za przedszkole.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Zmiany w porządku obrad.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVIII/202/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVIII/203/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVIII/204/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVIII/205/17 w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVIII/206/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoczek Łukowski na 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVIII/207/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoczek Łukowski.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 1. Przyjęcie protokółów z  XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski.
 1. Wolne wnioski
 1. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o