Powalczą o zaufanie

W tym tygodniu odbędą się dwie sesje: Rady Gminy i Rady Miasta. Na obydwóch radni będą głosować nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Marcinowi Sentkiewiczowi i Wójtowi Markowi Czubowi.

Wotum zaufania radni będą udzielali po raz pierwszy, po zapoznaniu się z raportem o stanie miasta i gminy.

Z raportami można zapoznać się pod linkami:

Raport o stanie miasta

Raport o stanie gminy

Czy Burmistrz zapracował na wotum zaufania?
Czy Wójt zapracował na wotum zaufania?

 IX sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok.
 6. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr IX/48/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały Nr IX/49/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr IX/50/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr IX/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Nr IX/52/2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Stoczek Łukowski.
 12. Podjęcie uchwały Nr IX/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 13. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia na terenie miasta Stoczek Łukowski Regulaminu organizowania imprez publicznych o charakterze rozrywkowym – projekt uchwały Nr IX/54/2019.
 14. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany zasad usytuowania na terenie miasta Stoczek Łukowski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt uchwały Nr IX/55/2019.
 15. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie parku miejskiego, podczas imprez organizowanych na otwartym powietrzy – projekt uchwały Nr IX/56/2019.
 16. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przygotowania i wdrożenia programu pilotażowego porozumienia ponadnormatywnej służby policji na terenie Miasta Stoczek Łukowski, finansowanego ze środków samorządowych.
 17. Podjęcie uchwały Nr IX/57/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały Nr IX/58/2019 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
 19. Informacja dotycząca ochrony zdrowia w Mieście Stoczek Łukowski.
 20. Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 21. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 22. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie Sesji Rady Gminy

1
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Janek
Gość
Janek

Ulica Kolejowa … Czyżby ujęto w najbliższym planie pięćdziesięcioletnim ??? Pan Burmistrz prawdopodobnie nie dożyje zakończenia inwestycji … Masakra …