Po dwóch miesiącach, znowu się spotkają

Sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski

26 czerwca po dwóch miesiącach przerwy zbierze się kolejna sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski. Na obradach radni wysłuchają sprawozdania finansowego Burmistrza i zagłosują, za udzieleniem absolutorium bądź nie.

Po sesji radę, o ile nie wydarzy się coś nieoczekiwanego, czekają wakacje…

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXVII/142/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXVII/143/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/144/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 9. Informacja dotycząca ochrony zdrowia w mieście Stoczek Łukowski.
 10. Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla miasta Stoczek Łukowski.
 12. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 13. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 14. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o