Ostatnia szansa na grant w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Jeszcze tylko przez trzy tygodnie można składać wnioski w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym w ponad 70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Wpisuje się on w przyjętą przez spółkę strategię i stanowi jednocześnie wyraz zrównoważonego podejścia PSE do wpływu na najbliższe otoczenie. 

Do udziału w pilotażowej edycji zaproszone zostały władze samorządowe, ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gminne biblioteki, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców reprezentowane przez uczestników konkursu z osobowością prawną. Wnioskujący mogą ubiegać się o finansowanie projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalną społeczność oraz będą miały charakter trwały i długofalowy – tak, jak długotrwała jest obecność PSE w regionach. W ramach konkursu, na terenie każdej z gmin nagrodzony zostanie co najmniej jeden pomysł. 

Wnioski w konkursie można składać w jednej z sześciu kategorii: 

  • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 
  • oświata, 
  • środowisko, 
  • aktywizacja życia społecznego i kulturalnego, 
  • zdrowie i opieka medyczna 
  • mała infrastruktura. 

Uczestnicy mogą starać się np. o: dofinansowanie modernizacji szkolnej pracowni informatycznej, wsparcie w realizacji programów edukacyjnych czy budowy elementów infrastruktury społecznej.

-Wierzymy, że uczestnicy najlepiej znają swoje otoczenie i potrzeby, dlatego zostawiamy im dowolność w zgłaszaniu projektów. Jak widać po profilu dotychczas złożonych wniosków, takie podejście doskonale wpisuje się potrzeby lokalnych społeczności.” – tłumaczy Janusz Kamiński
z Biura Prasowego Konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Wnioski projektowe przyjmowane są do 8 kwietnia, a do 28 maja zostanie przedstawiona pełna lista laureatów konkursu. Od czerwca do końca 2019 r. nagrodzone projekty będą realizowane.Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl


Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o