Nowe świadczenie dla rodziców – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które będzie można otrzymać na drugie i kolejne dzieci w rodzinie bez kryterium dochodowego.

Świadczenie będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to 12 tys. zł na dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Jeśli dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Kapitał będzie wypłacany w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego. Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Matka albo ojciec dziecka może złożyć wniosek o świadczenie od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli wniosek zostanie złożony w tym okresie, kapitał będzie przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazano, że chce się otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc -jeśli we wniosku wskazano, że chce się otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć w styczniu 2022 r. także rodzic dziecka, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. Należy to zrobić do 31 stycznia 2022 r. aby otrzymać wsparcie w pełnej przysługującej kwocie. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego można złożyć tylko elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Emp@tia,
  • swój bank (po terminie uruchomienia przez niego tej usługi).

W przypadku błędnie złożonego wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku. Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku. Jeśli ZUS przyzna Ci rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz pomoc:

  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
  • we wszystkich placówkach ZUS,
  • podczas e-wizyty w ZUS.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o