Budżety przyjmą po świętach

gmina sesja

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXXI/160/2017 w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXI/161/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXI/162/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 9. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 10. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 11. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

thumbnail of sesja_XXXVIII

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o