Budżet jeszcze w tym roku

flagi sesja

 Na środę 28 grudnia na godzinę 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Stoczek Łukowski zwołał XXVI sesję. Radni będą przyjmowali budżet gminy na 2017 rok.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 1. Zmiany w porządku obrad. 
 1. Interpelacje i zapytania radnych. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/191/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/192/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/193/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/194/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/195/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stoczek Łukowski na 2017 rok. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/196/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/197/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 1. Podjęcie uchwały Nr XXVI/198/16 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 1. Przyjęcie protokółu z  XXV sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski. 
 1.        Wolne wnioski 
 1.        Zamknięcie obrad. 

Nie zgadzasz się z treścią? Chcesz coś dodać albo przekazać? Zapraszam do kontaktu. mail: rozwojstoczka@gmail.com

Zostaw komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar