Będą rozmawiać o zarobkach nauczycieli

Sesja Rady Miasta

Już w najbliższą środę odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta. Jeden z punktów porządku obrad będzie informacja na temat średniej wysokości poborów  nauczycieli.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały Nr XIII/63/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr XIII/64/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały Nr XIII/65/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczo – Budżetowej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr XIII/66/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Kulturalno – Oświatowej Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr XIII/67/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek Łukowski.
 11. Podjęcie uchwały Nr XIII/68/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych.
 12. Podjęcie uchwały Nr XIII/69/2016 w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek Łukowski na 2016 rok.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Zespole Oświatowym  i Przedszkolu w Stoczku Łukowskim.
 14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 rok.
 15. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 16. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 17. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Zostaw komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o